Bir benler varki bilmez bileni

Bir benler varki bilmez bileni

Bazen rüzgarlardan bazen sular akar gider yola semeresi

Yaka bırakmaktan açız ucuz haleti

Kaçar gider ilaçtan korkan vaziyeti

Ne var ne yok ki görmek istemez hali rubûbiyeti

Şahsiyetin vahşet sarayında pervasız payesi

Arasında dolaşır, rüyanın renkli renkli rahnedar resimleri

İle tanımlar, taht sevdalı tımarhanesini

Ne varki bilmez bensiz eşsiz bahçeleri

Alaylar arasında akar aciz ahmak asabiyeti

Kör kör dolaşan enaniyeti

Gülen yüzlü gülleri görmez gamlı garabeti

Sorma, bir benler varki bilmez bileni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: