Vaktin Vaatlerinde Gezerken

Canlanır bazen koca bir aşk sahrası

Küsense de gitmez, güzelerin sönmez baharları

——

Uzaklığı bazen yara bırakır, seslenirken ufukları

Hep önce bir hayaldir hep, yarınların vaatları

——

Ama gelirde bırakır bastı-bayramları

Kalbinin binçe bülbül bostanları

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: