Safiyet

Gel, gelmemende gaye mi gitti.

Sor, bülbülde bahtiyarlık mı bitti.

Her halinde hak elzemdir hudadan bir herzen.

Abid’de ne arar sahtekarlık ey sersem.

Dergahı marifetden soluklanan merhamet.

İle hareket eden kalbi Samet.

Bilmez müflis biçarelerin hileyi hareket.

Anlayamayan anlayamaz o nicelere gelmeyen zarafet.

Gelipde geçen silsileyi safiyet

Bükülür benliğimin murdar-i mahviyet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: