Bulutlar

Katmer katmer indi duydum sinemce

Dumanlar ne de ince ince

Gözler sivrildi nice bince

Perdeler kalkti dindi bilindi dertçe dertçe

——

Derman sacdi bilenle dilince

Delice yakti her bir tanece

Seller serdi sabitçe

Yarınlar gülümserce

——

Mas mavilerin mahviyetinle silerce

Yüzüne seve seve bakarca

Bulutlar indi duydum sinemce

Dumanlar ne de ince ince

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: